• Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Nhật Tuấn

  • Địa chỉ: 73 Trần Thái Tông, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

  • Mã số DN: 3301179405

  • ĐT: 0234 3938 366

  • Email:  info@tannguyen.vn

  • Website: tannguyen.vn