Quyền lợi của địa điểm tham gia

– HueS sẽ hỗ trợ địa điểm tham gia trên lĩnh vực truyền thông mạng, giúp địa điểm quảng bá rộng rãi về các dịch vụ kinh doanh của mình, phối hợp quảng bá cho các chương trình, sự kiện do địa điểm tổ chức.

– Chương trình Thẻ Ưu Đãi HueS sẽ giúp địa điểm tham gia thu hút thêm nhiều khách hàng sử dụng thẻ đến sử dụng các dịch vụ của địa điểm, qua đó góp phần gia tăng doanh số bán hàng.

– HueS hỗ trợ địa điểm tham gia 01 bài viết quảng bá địa điểm.

– HueS tặng địa điểm tham gia 02 thẻ ưu đãi HueS, giảm giá bán thẻ khi địa điểm tham gia mua thẻ để tặng khách hàng thân thiết, tổ chức chương trình.

– Công ty Tân Nguyên – Đơn vị chủ quản của HueS, giảm giá 10% tất cả các dịch vụ của Công ty dành cho địa điểm tham gia chương trình. >>> Các dịch vụ của Tân Nguyên

 

Trách nhiệm của địa điểm tham gia

– Triển khai chương trình ưu đãi dành cho Thẻ HueS đúng theo cam kết.

– Khi tổ chức chương trình, sự kiện địa điểm gửi thông tin sớm đến HueS để được hỗ trợ truyền thông.

– Khi có phát sinh trong quá trình triển khai Thẻ HueS địa điểm phải thông báo cho HueS trong thời gian sớm nhất để phối hợp xử lý.